instytut POLSKA PRZYSZŁOŚCI

Organizacja, która o naukowych innowacjach i nowych technologiach mówi w przystępny sposób. Stara się patrzeć na nie z perspektywy człowieka, a nie w kontekście liczb wyrażających zysk finansowy czy wzrost gospodarczy.

bezpieczne tchnologie

Człowiek w XXI w. otoczony jest technologią, ale nie zawsze wie, jak wykorzystać ją dla swojego dobra. To nasza rola. Stawiamy na edukację w zakresie bezpieczeństwa dzieci w sieci, prywatności, e-administracji, wykorzystania innowacji w samorządach, czy przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu osób starszych. Instytut powstał z myślą o wsparciu obchodów roku Stanisława Lema, przypadającego na jego setną rocznicę urodzin w 2021 roku.

społecznie i edukacyjnie

Śladem Stanisława Lema stawiamy pytanie o miejsce człowieka w dzisiejszym technologicznym świecie. W związku z tym Instytut kładzie największy nacisk na projekty społeczne i edukacyjne, propagujące zarówno nowoczesne technologie cyfrowe, jaki i ich bezpieczne wykorzystanie. Pragniemy stworzyć dogodne warunki dla rozwoju nowoczesnej gospodarki, wyrównującej szanse rozwojowe wszystkich Polaków.

PLANOWANE WYDARZENIA

Projekty i wydarzenia, które zostaną zorganizowane pod patronatem Instytutu Polska  Przyszłości w ramach obchodów 100 rocznicy urodzin Stanisława Lema

100 listów na 100 lecie obchodów S. Lema
Rozpoczęliśmy akcję kierowania 100 listów do wszystkich żyjących noblistów w dziedzinie fizyki i literatury oraz rektorów największych na świecie technologicznych ośrodków akademickich. Każdy z listów zaprasza do włączenia się w obchodu Roku Lema a wraz z nim wysyłamy pierwsze oryginalne wydanie książki Lema, odpowiadającej profilowi adresata listu. Pierwszy symbolicznie został wysłany do Elona Muska wraz z pierwszy wydaniem "Dzienników Gwiazdowych".
Kongres futurologiczny IGF
Instytut Lema przeprowadzi cykl debat w ramach Internet Governance Forum (IGF), czyli cyklicznej imprezy organizowanej przez ONZ, podczas której przedstawiciele administracji, biznesu i NGO rozmawiają na temat kierunków rozwoju nowych technologii. Punktem wyjścia każdej debaty będzie fragment twórczości Lema z którąś z jego „przepowiedni technologicznych”.
Lem Cinema IGF
W ramach współpracy przy IGF Instytutu planuje również pokazy filmów futurystycznych podczas IGF i rozmowę na ich temat z zaproszonymi gośćmi. Do rozmowy zostaną zaproszeni zarówno przedstawiciele kultury, jak i świata nowych technologii, aby humanistyczne spojrzenie zderzyć z technologicznym.
Film dokumentalny o Stanisławie Lemie
Instytut planuje nakręcić film dokumentalny przedstawiający Stanisława Lema jako polskiego proroka technologii, nie tylko pisarza, lecz także wizjonera, filozofa i futurystę. Film będzie miał na celu promocję jego literatury w Polsce i za granicą, a jego premiera planowana jest w roku 2021, w 100-lecie urodzin pisarza.
Ogarnij hejt
To sztandarowy projekt Instytutu Lema mający na celu przeciwdziałanie cyberprzemocy. W jego ramach powstała kampania medialna oraz prowadzone są cykliczne zajęcia w szkołach dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Badania pokazują, że nawet 90% dzieci spotkało się w Internecie z jakąś formą cyberprzemocy. Stanisław Lem w swojej twórczości pisał o m.in. o mowie nienawiści jako zagrożeniu rozwoju Internetu.