Organizacja pozarządowa powstała z inicjatywy miłośników polskiej fantastyki naukowej, mająca na celu popularyzację tego gatunku zarówno w kraju, jak i za granicą. W zakres jej działalności wchodzi przede wszystkim promocja polskich twórców – pisarzy, grafików, muzyków, autorów gier wideo, fabularnych i planszowych, jak również aranżacja spotkań z pisarzami oraz ekspertami, mających przybliżać zagadnienia obecne w science fiction.

konkurs literacki

Początki kariery literackiej bywają trudne. Wielu autorom nie udaje się przebić ze swoimi umiejętnościami pisarskimi do świadomości czytelników oraz wydawców. Nawet Stanisław Lem potrzebował pewnej dozy szczęścia, a także właściwych kontaktów, by mógł zostać zauważony i doceniony. Jednym z celów Fundacji w dążeniu do przywrócenia blasku polskiej fantastyce naukowej jest poszukiwanie nieodkrytych talentów, które odpowiednio wspierane rozwiną skrzydła. Dlatego też każdego roku Fundacja organizuje konkurs literacki dla debiutantów piszących w gatunku science fiction, a zwycięskie opowiadania zamieszczane są w corocznej Antologii Polskiej Fantastyki Naukowej.

fantastyka i futurologia

Fundacja prowadzi portal tematyczny, na którym publikowane są felietony dotyczące science fiction w szeroko pojętej kulturze masowej, a także artykuły naukowe i popularnonaukowe poświęcone rozwojowi naukowo-technicznemu.

PLANOWANE WYDARZENIA

Projekty i wydarzenia, które zostaną zorganizowane pod patronatem Instytutu Polska  Przyszłości w ramach obchodów 100 rocznicy urodzin Stanisława Lema

100 listów na 100 lecie obchodów S. Lema
Rozpoczęliśmy akcję kierowania 100 listów do wszystkich żyjących noblistów w dziedzinie fizyki i literatury oraz rektorów największych na świecie technologicznych ośrodków akademickich. Każdy z listów zaprasza do włączenia się w obchodu Roku Lema a wraz z nim wysyłamy pierwsze oryginalne wydanie książki Lema, odpowiadającej profilowi adresata listu. Pierwszy symbolicznie został wysłany do Elona Muska wraz z pierwszy wydaniem "Dzienników Gwiazdowych".
Kongres futurologiczny IGF
Instytut Lema przeprowadzi cykl debat w ramach Internet Governance Forum (IGF), czyli cyklicznej imprezy organizowanej przez ONZ, podczas której przedstawiciele administracji, biznesu i NGO rozmawiają na temat kierunków rozwoju nowych technologii. Punktem wyjścia każdej debaty będzie fragment twórczości Lema z którąś z jego „przepowiedni technologicznych”.
Lem Cinema IGF
W ramach współpracy przy IGF Instytutu planuje również pokazy filmów futurystycznych podczas IGF i rozmowę na ich temat z zaproszonymi gośćmi. Do rozmowy zostaną zaproszeni zarówno przedstawiciele kultury, jak i świata nowych technologii, aby humanistyczne spojrzenie zderzyć z technologicznym.
Film dokumentalny o Stanisławie Lemie
Instytut planuje nakręcić film dokumentalny przedstawiający Stanisława Lema jako polskiego proroka technologii, nie tylko pisarza, lecz także wizjonera, filozofa i futurystę. Film będzie miał na celu promocję jego literatury w Polsce i za granicą, a jego premiera planowana jest w roku 2021, w 100-lecie urodzin pisarza.
Ogarnij hejt
To sztandarowy projekt Instytutu Lema mający na celu przeciwdziałanie cyberprzemocy. W jego ramach powstała kampania medialna oraz prowadzone są cykliczne zajęcia w szkołach dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Badania pokazują, że nawet 90% dzieci spotkało się w Internecie z jakąś formą cyberprzemocy. Stanisław Lem w swojej twórczości pisał o m.in. o mowie nienawiści jako zagrożeniu rozwoju Internetu.