Scroll Top
KONKURS LITERACKI „LEM 2021”
konkurs na opowiadanie inspirowane twórczością Lema

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „LEM 2021”

Celem konkursu jest upowszechnienie twórczości Stanisława Lema oraz zachęcenie do tworzenia miniatur literackich.

Organizator

Organizatorem konkursu „LEM 2021” jest Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, Plac Targowy 10, tel.: (14) 68 496 60, e-mail: kultura@mok.brzesko.pl

Uczestnicy konkursu

Konkurs ma charakter otwarty, a ocena prac będzie przebiegała w trzech kategoriach:

 • Szkoły podstawowe, klasy 4-8
 • Szkoły ponadpodstawowe
 • Dorośli

Warunki konkursu

 1. W celu wzięcia udziału w konkursie należy napisać opowiadanie science-fiction inspirowane twórczością Stanisława Lema (np. „Dzienniki gwiazdowe”, „Bajki robotów”, „Cyberiada”). Możliwe jest wykorzystanie postaci obecnych w twórczości Autora.
 2. Prace należy przesłać na adres e-mail: kultura@mok.brzesko.pl do 15 lutego 2021 r.
 3. Prace będą oceniane przez specjalnie powołaną do tego komisję.
 4. Kryteria oceny: oryginalność pomysłu, styl literacki, spójność formy i ogólne wrażenie artystyczne.
 5. Z nagrodzonymi osobami skontaktujemy się drogą mailową. Wręczenie nagród odbędzie się w jak najszybszym, możliwym do bezpiecznego zrealizowania terminie, o czym poinformujemy na stronie internetowej oraz Facebooku.
 6. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku – https://www.mok.brzesko.pl/ oraz na Facebooku – https://pl-pl.facebook.com/mokbrzesko/.
 7. Uczestnik konkursu poprzez przesłanie swojej pracy oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść.
 8. W przypadku osób, które nie ukończyły 13 roku życia zgodę wyraża jego rodzic lub opiekun prawny.
 9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w szczególności imię, nazwisko oraz adres e-mail) lub danych dziecka zgłaszającego pracę konkursową.
 10. W przypadku kiedy nagrody będą wręczane osobiście informujemy, że w trakcie będą robione zdjęcia. Wizerunek będzie publikowany na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku – https://www.mok.brzesko.pl/ oraz na Facebooku – https://pl-pl.facebook.com/mokbrzesko/. W razie braku zgody prosimy o poinformowanie o tym fakcie organizatora.

Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego gwarantuje, że wykonał prace samodzielnie i posiada pełne prawa autorskie do Pracy Konkursowej. W przypadku naruszenia przez Uczestnika praw osób trzecich poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi, wszelkie koszty powstałe w wyniku Zgłoszenia takich roszczeń ponosi Uczestnik.

Nowe wydanie “Summy Technologiae” ukaże się w tym roku w serii Wydawnictwa Literackiego z okładkami, zaprojektowanymi przez Przemka Dębowskiego