Scroll Top
Rok Lema w Krakowie
Konkurs ofert na wydarzenia
M

iasto Kraków wspiera wydarzenia związane z literackim patronem roku. Do 30 kwietnia br. można wziąć udział w otwartym konkursie ofert i ubiegać się o dofinansowanie inicjatyw kulturalnych związanych z jubileuszem 100-lecia urodzin Stanisława Lema.

Siła roku Lema to także połączone działania i współpraca partnerska wielu podmiotów i takiej współpracy najbardziej oczekujemy.

konkurs ofert na wydarzenia Roku Lema w Krakowie

Realizacja wydarzenia o charakterze kulturalnym, związanego z setną rocznicą urodzin autora Solaris to temat konkursu ofert ogłoszonego przez Miasto Kraków. W sposób szczególny rekomenduje się projekty interdyscyplinarne i hybrydowe, włączające nowe technologie, realizowane na terenie Gminy Miejskiej Kraków i w sieci. Podczas oceny wniosków komisja konkursowa będzie brała pod uwagę walory artystyczne wydarzenia oraz bezpieczeństwo wykonawców, organizatorów i odbiorców.

„Teksty Lema, czytane na nowo, stały się inspiracją dla wielu propozycji już prezentowanych w zeszłym roku, dość wspomnieć ubiegłoroczne Lemowskie premiery w Teatrze Łaźnia Nowa czy w Teatrze Ludowym, albo wystawę prac Joanny Karpowicz inspirowaną Powrotem z Gwiazd”– mówił na konferencji Roku Lema Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury. „Liczymy, że podobnej jakości projekty zostaną włączone w programy własne instytucji, kongresów, konferencji organizowanych zarówno przez miejskie, jak i narodowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, a także oczywiście przez artystki i artystów. Siła roku Lema to także połączone działania i współpraca partnerska wielu podmiotów i takiej współpracy najbardziej oczekujemy”.

Miasto Kraków przeznaczyło na wsparcie wydarzeń Lemowskich 400 000 złotych. Oferty konkursowe należy składać w postaci elektronicznej z wykorzystaniem platformy krakow.ngogenerator.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez ww. elektroniczny generator ofert.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze kultury i sztuki.

Kontakt:

Koordynatorem obchodów Roku Lema w Krakowie jest KBF, operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Kup wydanie “Niezwyciężonego” w serii Wydawnictwa Literackiego z okładkami, zaprojektowanymi przez Przemka Dębowskiego