Scroll Top
lem prize
nagroda Politechniki Wrocławskiej za odkrycie naukowe
D

la uczczenia 100 rocznicy urodzin oraz uhonorowania dorobku Stanisława Lema, w dowód uznania jego zasług dla rozwoju kultury oraz propagowania wiedzy naukowej, Politechnika Wrocławska postanowiła ustanowić Lem Prize, czyli przyznawaną co roku nagrodę dla młodego naukowca za odkrycia, mające pozytywny globalny potencjał.

Fanatykiem nauki byłem chyba wcześniej niż pisarstwa, i to, że zrazu te dwie sfery w sobie osobno trzymałem, nie wiedząc, że je można skrzyżować, mściło się na moich pierwocinach. Odznaczałem się zawsze szczególną umiejętnością naśladowania wszelkich możliwych stylów. Ale kupa czasu minęła, nim moje wiadomości naukowe wsiąkły w moje pisanie pozanaukowe.

LIST DO MICHAELA KANDLA, 5 kwietnia 1974

LEM PRIZE

EUROPEJSKA NAGRODA NAUKOWA IM. STANISŁAWA LEMA
Idea

Lem Prize utworzona została, aby upamiętnić setną rocznicę urodzin wybitnego polskiego pisarza i wizjonera, Stanisława Lema. Sam pisarz został wyróżniony w 1981 r. tytułem doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej. Nauka, człowieczeństwo, technologia, postęp i przyszłość, czyli wielkie tematy obecne w centrum dzieła Stanisława Lema, stanowią również fundament misji oraz celów Politechniki Wrocławskiej. Nagroda przyznawana będzie za odkrycie naukowe mające potencjał pozytywnej zmiany cywilizacji w skali globalnej, której przyszłość coraz mocniej wiąże się z rozwojem technologii.

Kandydaci

Lem Prize adresowana jest do młodych naukowców (do 40. roku życia; w przypadku edycji 2021 urodzonych w 1981 r. lub później), związanych z dowolną uczelnią lub ośrodkiem badawczym w Europie (w ramach UE, w tym państw członkowskich projektu Horyzont), bez ograniczeń związanych z narodowością, krajem pochodzenia, etc.

Osiągnięcia naukowe

Lem Prize przyznawana jest co roku za aktualne osiągnięcia lub odkrycia naukowe (z ostatnich 3 lat; w przypadku edycji 2021 udokumentowane w 2018 r. lub później), dokonane na szeroko rozumianym polu nauk technicznych. Nagrodzone zostają odkrycia, które odznaczają się kreatywnością, interdyscyplinarnością i wizjonerstwem, zawierające przy tym mocny element technologiczny.

Kapituła

W składzie 12-osobowej Kapituły Lem Prize zasiadają professores magni i członkowie Academia Iuvenum Politechniki Wrocławskiej oraz naukowcy zagraniczni, w tym:

  • Prof. Reimund Neugebauer (prezes Towarzystwa Fraunhofera) – przewodniczący;
  • Prof. Maciej Lewenstein (Instytut Nauk Fotonicznych – ICFO, Barcelona);
  • Prof. Krzysztof Matyjaszewski (Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA)
  • Prof. Marja Makarow (Prezes Academia Europaea; Uniwersytet w Helsinkach);
  • Prof. Gérard Albert Mourou (École Polytechnique, Palaiseau-Paris);
  • Drs. Robert-Jan Smits (Prezes Zarządu Uniwersytetu Technicznego w Eindhoven);

Wnioski rozpatrywane są w oparciu o następujące kryteria:

  • doskonałość dokonanego odkrycia oraz oryginalność pomysłu/metody;
  • wpływ (natychmiastowy oraz długoterminowy ) na konkretną dyscyplinę naukową albo dziedzinę badawczą i wpływ przekraczający tę dziedzinę;
  • korzyści dla globalnej społeczności i znaczenie dla istotnych wyzwań cywilizacyjnych;
  • naukowe, interdyscyplinarne i technologiczne aspekty odkrycia.
Zasady i tryb przyznania nagrody

Wnioski, w tym opis odkrycia naukowego, co najmniej trzy odpowiednie publikacje, curriculum vitae, oraz 2-3 listy referencyjne (w tym co najwyżej jeden napisany przez osobę z kraju ojczystego wnioskodawcy), należy dostarczyć w formie elektronicznej do Działu Nauki PWr nie później niż do 15 października danego roku. Zwycięzca tegorocznej edycji ogłoszony zostanie 15 listopada 2021 r., w trakcie corocznych uroczystych obchodów Święta Politechniki Wrocławskiej.

Nagroda

Zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 100 000 PLN (ew. równowartość w EUR) i zaproszony zostaje na uroczystości 15 listopada. Ponadto zwycięzca otrzymuje voucher na co najmniej 1-2 tygodniowy pobyt we Wrocławiu, w tym wygłoszenie cyklu prelekcji i poznania atrakcji miasta w trakcie pobytu, którego koszty w całości pokrywa Politechnika Wrocławska. Prelekcje („Lem Lecture”) obejmą wykład otwarty dla publiczności w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego na Politechnice Wrocławskiej, seminaria w gronie specjalistów, spotkania z kołami naukowymi i członkami Academia Iuvenum.

Nowe wydanie “Summy Technologiae” ukaże się w tym roku w serii Wydawnictwa Literackiego z okładkami, zaprojektowanymi przez Przemka Dębowskiego