Scroll Top
Filozofia w twórczości Stanisława Lema
5 edycja konferencji, poświęconej zagadnieniom filozoficznym

Filozofia w twórczości Stanisława Lema to cykl ogólnopolskich konferencji naukowych, który zapoczątkowało jednodniowe sympozjum dotyczące problematyki Boga i religii zorganizowane w Krakowie roku 2016, czyli dziesięć lat po śmierci pisarza. Każda kolejna edycja miała wyraźnie określony temat: w 2017 roku była to filozofia kultury, rok później antropologia, a ostatnia z konferencji, która odbyła się w 2019 roku, poświęcona była przyrodzie, nauce i technice.

Prace szeregu badaczy, między innymi Jerzego Jarzębskiego, Macieja Płazy, Agnieszki Gajewskiej, Pawła Okołowskiego – to tylko parę najważniejszych nazwisk – stawiają dziś autora Solaris we właściwym świetle, to znaczy prezentują go w pierwszym rzędzie jako głębokiego myśliciela o rozległych horyzontach, dla którego beletrystyka fantastycznonaukowa była poręcznym środkiem wyrazu a zarazem polem intelektualnych eksperymentów.

prof. Jerzy Jarzębski i prof. Jakub Gomułka, konferencja Filozofia Boga i religii w twórczości Stanisława Lema, Kraków 2016

Ogólnopolska konferencja naukowa

Filozofia w twórczości Stanisława Lema

edycja V

12–14 września 2021
ICE Kraków Congress Centre

Plany zorganizowania piątej edycji konferencji – poświęconej etyce – w roku 2020 pokrzyżował wybuch pandemii COVID-19. Piąta odsłona cyklu odbędzie się więc dopiero w roku bieżącym, a że przypada w nim stulecie urodzin Lema, wyjątkowo rezygnujemy z tematycznego zawężenia. Pragniemy zaprezentować – o ile to możliwe – pełne spektrum filozoficznych zagadnień poruszanych przez autora Solaris zarówno w jego tekstach eseistycznych jak i w beletrystyce.

Wachlarz tych zagadnień jest bardzo szeroki. Oprócz wątków, na które światło rzucały poprzednie edycje, mamy przecież w pismach Lema ontologię, epistemologię, filozofię umysłu, sztucznej inteligencji, języka, a także filozofię społeczną. Ciekawość pisarza była wszechstronna, eksplorował zwłaszcza nieoczywiste związki między różnymi dziedzinami nauki, postulował transfer metod (głównie z dyscyplin empirycznych w humanistyczne). Struktura jego esejów nierzadko przywodzi więc na myśl postmodernistyczną metaforę kłącza. Jeśli jednak stwarza to wrażenie chaosu, to jest to chaos pozorny. Wizja prezentowana przez Lema – choć w trakcie życia pisarza podlega pewnym przeobrażeniom – jest przemyślana i konsekwentna.

Wydaje się, że w roku 2021 teza, że Stanisław Lem był ważną postacią dla filozofii polskiej, nie wymaga już szerokiego uzasadnienia. Prace szeregu badaczy, między innymi Jerzego Jarzębskiego, Macieja Płazy, Agnieszki Gajewskiej, Pawła Okołowskiego – to tylko parę najważniejszych nazwisk – stawiają dziś autora Solaris we właściwym świetle, to znaczy prezentują go w pierwszym rzędzie jako głębokiego myśliciela o rozległych horyzontach, dla którego beletrystyka fantastycznonaukowa była poręcznym środkiem wyrazu a zarazem polem intelektualnych eksperymentów.

Wszystkich zainteresowanych filozofią Lema gorąco zachęcamy do czynnego uczestnictwa w naszym wydarzeniu. Zgłoszenia propozycji wystąpień przyjmujemy do 30 czerwca 2021 roku. Prosimy wysyłać je na adres emailowy: jakub.gomulka@gmail.com. Każde zgłoszenie powinno zawierać tytuł wystąpienia oraz abstrakt długości do 250 słów. Udział w konferencji – zarówno czynny jak i bierny – jest bezpłatny.

Żywimy nadzieję, że w dniach 12–14 września 2021 możliwe będzie zorganizowanie konferencji offline lub przynajmniej w trybie hybrydowym. Nie można jednak wykluczyć, że z uwagi na trwającą pandemię zmuszeni będziemy zorganizować wydarzenie całkowicie w trybie zdalnym.

Najnowsze informacje na temat konferencji podawane będą na jej stronie internetowej pod adresem www.filozofialema.pl oraz na wydarzeniu facebookowym pod adresem
https://www.facebook.com/events/162447718943717/.

Komitet organizacyjny:
Jakub Gomułka, Filip Kobiela, Jowita Guja, Jakub Palm, Aleksandra Biegalska

Kup wydanie “Niezwyciężonego” w serii Wydawnictwa Literackiego z okładkami, zaprojektowanymi przez Przemka Dębowskiego