Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska
JARZĘBSKI JERZY

JARZĘBSKI JERZY

c

czyli wybitny znawca twórczości Lema, autor błyskotliwych i wnikliwych prac lemologicznych. W swoim dorobku posiada monografię “Wszechświat Lema”, książkę “Zufall und Ordnung. Zum Werk Stanisław Lems”, wydaną po niemiecku przez wydawnictwo Suhrkamp, oraz doskonałe posłowia do wszystkich Dzieł Zebranych Stanisława Lema. Jako jeden z pierwszych krytyków literackich potrafił zedrzeć z dorobku Lema stygmatyzującą etykietkę fantastyki naukowej. Bycie Lemologiem to bardzo odpowiedzialna funkcja: wymaga nie tylko wiedzy humanistycznej, ale przede wszystkim gruntownej wiedzy z dziedziny nauk ścisłych. Teksty profesora Jarzębskiego były jednymi z najbardziej cenionych analiz przez samego Stanisława Lema .

Twórczość Lema stanowi więc jak gdyby potężną sieć powiązanych z sobą tematów, obrazów, tekstów. Skupiwszy uwagę na dowolnym fragmencie, przechodzimy stopniowo i nieuchronnie do ujęć coraz szerszych, wreszcie aspirujących do objęcia Całości – takich przejść od szczegółu do ogółu będzie w tym tomie sporo, żadna jednak z tych propozycji nie obejmie Wszystkiego, choć ambicję taką czytelnik odnajdzie także w analizowanym dziele. Jeśli coś bowiem powinno łączyć autora z jego krytykiem, to przynajmniej to jedno: pragnienie ogarnięcia całości możliwych sensów i wszystkich aspektów świata. Osiągnąć tego wprawdzie niepodobna – pozostaje jedynie poznawczy gest, którego bezradność i podszyty zgrywą patos równoważy pełną nudnej i drobiazgowej pedanterii postawę właściwą pewnemu przynajmniej, pozytywistycznemu odłamowi „nauki serio”. Lem jako myśliciel szybuje niewątpliwie ponad te ograniczenia – dlatego próba towarzyszenia mu jest przygodą tak fascynującą.

“Wszechświat Lema”

Zostaw komentarz