Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska
łysenko

ŁYSENKO

c

zyli mroczna postać z historii nauki radzieckiej oraz przykład destrukcyjnego wpływu każdej ideologii. Trofim Denisowicz Łysenko – radziecki agrobiolog i agronom, twórca pseudonaukowej teorii „łysenkizmu”, który negował burżuazyjną genetykę i teorię ewolucji. Był on autorem wielu naukowych bredni, które miały katastrofalny wpływ na rolnictwo i spowodowały między innymi klęskę głodu na obszarze ZSRR. W wymiarze jednostkowym Łysenko miał również bezpośredni wpływ na życie Lema, który jako pracownik Konwersatorium Naukowoznawczego pozwolił sobie na łamach czasopisma “Życia nauki” stanąć w obronie dokonań genetyki. Spowodowało to de facto likwidację placówki i zakończyło karierę naukową Lema. Lem wspomina, że asystent Łysenki przywiózł na konferencję pomidor wielkości piłki futbolowej, który miał stanowić dowód osiągnięć. Eksponat okazał się być jednak zrobiony z wosku.

Ponieważ miałem ugruntowane przekonanie co do tego, że nieprawdą jest, jakoby weismaniści, morganiści i mendeliści stanowili zgniłą reakcję, a Łysenko „potrząsał nowości kwiatem”, ale że jest akurat odwrotnie, więc odpowiednio spreparowałem stenogram dyskusji, w której udzieliłem ich wrogim poglądom dość dużo miejsca, natomiast z Łysenki powybierałem tylko co osobliwsze kwiecie jego teorii. Zrobiły się z tego nieprzyjemności, gdyż cenzura najpierw chciała zdjąć ten tekst, ale na skutek interwencji mojego protektora, który udowodnił prawdziwość cytatów, udało się go wydrukować.

TAKO RZECZE LEM

Zostaw komentarz