Scroll Top
KONFERENCJA O LEMIE I PO LEMIE
międzynarodowa konferencja na Uniwersytecie Gdańskim
P

rzedsięwzięcie stanowi kontynuację serii międzynarodowych konferencji poświęconych fantastyce słowiańskiej, które od 2012 r. prowadzi dr hab. Dejan Ajdačić, prof. UG. W obecnym roku, kiedy przypada 100. rocznica urodzin Stanisława Lema, odbędzie się specjalna edycja tych spotkań.

Uznaliśmy bowiem, że jest to świetna okazja do podjęcia raz jeszcze refleksji nad twórczością autora Solaris. Mimo że lista książek i artykułów o Lemie, polskich i zagranicznych, nasuwa myśl o bogatej i bynajmniej niewidmowej bibliotece, wierzymy, iż w tej dziedzinie nie padło jeszcze ostatnie słowo.

Zakładamy, że proponowana w tytule konferencji formuła otwiera się na co najmniej trzy pola problemowe i tematyczne:

Po pierwsze, interesuje nas Lem czytany dzisiaj. To znaczy: w perspektywie nowych ujęć fantastyki naukowej i współczesnych metod jej interpretacji, uwzględniających pytania o autorskie fantazmaty, futurologiczne, filozoficzne i polityczne aspekty jego prozy, stosunek do technologii i nauki, jak też podejmowane gatunkowe gry. Niemniej ważnym wątkiem wydaje się spojrzenie na Lema jako publicystę i teoretyka. Ale konwencja współczesnej lektury obejmuje również wyjście poza granice literatury i świata słowa i tropienie śladów Lema na polu różnych praktyk renarracyjnych i remediacyjnych – w filmie, nowych mediach, grach komputerowych.

Po drugie, okrągła rocznica może służyć jako przesłanka do postawienia pytania o obecność lub nieobecność Lema we współczesnej fantastyce, polskiej i obcej – zachodniej i słowiańskiej. Chodziłoby tu więc o prześledzenie dróg kontynuacji i rozejścia, form dialogu i polemiki z idiomem prozy polskiego autora.

Po trzecie, w tytule konferencji mieści się również zachęta do podjęcia opisu recepcji polskiego science fiction w świecie. W tym punkcie zatem chcielibyśmy zwrócić uwagę na translatologiczne i recepcyjne aspekty polskiej SF, od Lema wychodząc, a na współczesnych twórcach kończąc.

uniwersytet gdanski konferencja lem

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

O Lemie i po Lemie

Gdańsk 19-21 listopada 2021 r. (piątek – niedziela)
Zakład Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej
Instytut Filologii Polskiej
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Kontakt: konferencja.lem@ug.edu.pl

CZŁONKOWIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

  • dr hab. Mariusz Kraska
  • prof. UG; dr hab. Dejan Ajdačić
  • prof. UG; dr Maciej Dajnowski

WARUNKI UCZESTNICTWA

Przewidujemy, że planowana na listopad 2021 r. konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym i zdalnym). Wyżywienie i nocleg stacjonarni uczestnicy organizują we własnym zakresie. Organizatorzy ze swej strony oferują jednak opiekę, konsultacje i doradztwo.

KOSZTY I PŁATNOŚCI

Uczestnicy online dokonują opłaty konferencyjnej w wysokości 150 zł (35 euro).
Uczestnicy stacjonarni dokonują opłaty konferencyjnej w wysokości 350 zł (80 euro).

Wpłaty krajowe należy dokonać na adres:
Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV ul. Kołobrzeska 43,
Konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
Tytuł przelewu: 512-I034-KI0J-21

Wpłaty zagraniczne:
Swift: PKOPPLPW
IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
Tytuł przelewu: 512-I034-KI0J-21

Opłata konferencyjna częściowo pokryje koszty okolicznościowego coctailu, recenzji, przygotowania publikacji.

ZGŁOSZENIA

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa na adres e-mail: konferencja.lem@ug.edu.pl

JĘZYKI

Wszystkie języki słowiańskie i język angielski.

PUBLIKACJA PRAC
Organizatorzy planują publikację recenzowanego tomu pokonferencyjnego w formie monografii wieloautorskiej.

KALENDARZ – WAŻNE TERMINY

Zgłoszenie tematów: do 31.03.2021.

Nadesłanie abstraktu w języku angielskim: do 10.11.2021.

Konferencja: 19-21.11.2021 (piątek – niedziela)

Terminy składania tekstów: do 31.12.2021.

Kup wydanie “Niezwyciężonego” w serii Wydawnictwa Literackiego z okładkami, zaprojektowanymi przez Przemka Dębowskiego