Scroll Top
projekt lemowo
interdyscyplinarny projekt edukacyjny
P

rojekt edukacyjny o charakterze interdyscyplinarnym, adresowany do najmłodszych uczestników. Twórczość Lema będzie stanowić platformę, która pozwoli w formie zabawy zbadać aktualną kondycję mieszkańców planety Ziemia. Warsztaty mają na celu pokazanie rzeczywistości przez pryzmat najpopularniejszych tekstów Stanisława Lema, przede wszystkim „Bajek robotów” oraz „Cyberiady”. Pozwoli to na pobudzenie twórczej inwencji, kreatywności, fantazji oraz zbudowanie dojrzałych relacji. Poruszone zostaną kwestie natury etycznej i moralnej pod kątem rekonstrukcji podwalin ładu społecznego, co w dobie pandemii wydaje się kwestią szczególnie istotną.

Organizator: Stowarzyszenie EKSIT
Partner projektu: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie
Mecenat: Gmina Miejska Kraków
Zapisy: https://www.sckm.krakow.pl/stacja-lemowo

Projekt Stacja Lemowo obejmuje następujące sześć stref zajęciowych:

 1. Orbita Cyrkowa
 2. Orbita Plastyczna
 3. Orbita Muzyczna
 4. Orbita Teatralna
 5. Orbita Technologiczna
 6. Orbita Filozoficzna

Zgłoszenia na warsztaty będą przyjmowane na przełomie lipca i sierpnia. Wszystkich uczestników prosimy o rezerwację terminu 2 października 2021, w którym odbędzie się podsumowanie projektu w formie transmitowanego na żywo multimedialnego pokazu.

STACJA LEMOWO

Orbita Cyrkowa

 • Terminy: 23-27 VIII 2021, godz. 10:00-13:00
 • Nawigacja: Marta Pietruszka, Aleksandra Barczyk, Tadeusz Dylawerski
 • Wiek uczestników: 9-13 lat

Warsztaty umożliwią zapoznanie się z arkanami sztuki cyrkowej, które mają charakter antygrawitacyjny. W sferze mentalnej pozwolą one uczestnikom na oderwanie od przyziemnych problemów. Beneficjenci będą mieli okazje poznać takie dyscypliny, jak: akrobatyka, chodzenie na szczudłach, pantomima, żonglerka.

Orbita Muzyczna

 • Terminy zajęć: 2-3, 7 IX 2021, godz. 15:30-18:30
 • Nawigacja:Roman Ślazyk, Jan Krawczyk, Ewa Niewdana-Hady
 • Wiek uczestników: 11-18 lat

Uczestnicy będą mieli za zadanie skomponować kosmiczne piosenki, inspirowane książkami Mistrza. Następnie utwory zostaną utrwalone oraz udostępnione w Internecie. Kompozycjom będą towarzyszyć prace plastyczne, na bazie materiałów z surowców wtórnych.

Orbita Plastyczna

 • Terminy zajęć: 25-27 VIII 2021, godz. 10:00 do 13:00
 • Nawigacja: Agnieszka Kolanowska, Beata Milligan, Dorota Kozłowska, Michał Baca
 • Wiek uczestników: 6-13 lat

Zajęcia plastyczne będą poszukiwaniem wizji futurystycznych w celu pobudzenia naszej wrażliwości, kreatywności i wyobraźni. Eksperymenty formalne będą miały za zadanie stworzenie trójwymiarowej, wielkoformatowej konstrukcji, stanowiącej symboliczne wyobrażenie Kosmosu.

Orbita Teatralna

 • Terminy zajęć: 24-25, 27 VIII 2021
 • Nawigacja: Grzegorz Juras, Ewa Różańska
 • Wiek uczestników: 9-21 lat

Inspiracja twórczością Stanisława Lem, przede wszystkim „Bajkami Robotów” oraz „Cyberiadą”, będzie punktem wyjścia do zabawy w teatr, obejmującej próby czytania teatralizowanego, połączonego z efektami akustycznymi, uzyskanymi za pomocą samodzielnie skonstruowanych instrumentów. Dopełnieniem całości będzie scenografia na podstawie prac, przygotowanych w ramach warsztatów plastycznych.

Orbita Technologiczna

 • Terminy zajęć: 27, 30-31 VIII 2021
 • Wiek uczestników: od 15 lat
 • Nawigacja: Dominik Setlak

Warsztaty będą miały za zadanie oswojenie uczestników z możliwościami nowych technologii, które zawsze pozostawały w centrum zainteresowania twórczości Lema. W oparciu o detektory dźwięku i ruchu oraz mikro-kamery zostanie podjęta próba nawiązania interaktywnych relacji pomiędzy człowiekiem a maszyną.

Orbita Filozoficzna

 • Terminy zajęć: 21-23 IX 2021
 • Nawigacja: Sylwia Szczepańska, Karolina Rehorowska, Marzena Dudziuk
 • Wiek uczestników: 10-18 lat

Warsztaty, które eksperymentalnie zrekonstruują reguły społeczne oraz prawa, dotyczące rozwoju i miejsca naszego gatunku w skali kosmicznej. Na podstawie „Opowieści o pilocie Pirxie” oraz „Bajek robotów” powstanie interaktywny program, który spróbuje odpowiedzieć na podstawowe pytania, dotyczące początków oraz dalszego rozwoju Wszechświata oraz funkcji, jaką pełni w nim człowiek.

Nowe wydanie “Summy Technologiae” ukaże się w tym roku w serii Wydawnictwa Literackiego z okładkami, zaprojektowanymi przez Przemka Dębowskiego