Scroll Top
WIRTUALNA WYSTAWA
prezentacja Archiwum Głównego Akt Dawnych
W

związku z ogłoszeniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2021 – Rokiem Lema, wybitnego pisarza – futorologa, krytyka i filozofa, Archiwum Główne Akt Dawnych włączyło się w obchody 100. rocznicy Jego urodzin, poprzez zamieszczenie na swej stronie internetowej prezentacji multimedialnej poświęconej dzieciństwu i rodzinie Stanisława Lema we Lwowie. Wystawę przygotował Starszy Kustosz Sławomir Postek.

ZOBACZ WYSTAWĘ

wirtualna wystawa

W

setną rocznicę urodzin Stanisława Hermana Lema oraz dla uczczenia roku 2021, ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Rokiem Lema, Archiwum Główne Akt Dawnych przygotowało prezentację poświęconą rodzinie Stanisława Lema z okresu jego lat dziecięcych we Lwowie. Podstawą tej prezentacji są księgi metrykalne gminy wyznania mojżeszowego we Lwowie oraz kopie dokumentów pozyskanych z Archiwum Państwowego w Przemyślu oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie.

Archiwum Główne Akt Dawnych jest najstarszym publicznym archiwum polskim, działającym nieprzerwanie od 1808 r., powołanym przez króla saskiego, księcia warszawskiego Fryderyka Augusta pod nazwą Archiwum Ogólne Krajowe. W zasobie AGAD znajdują się ocalałe po II wojnie światowej archiwalia instytucji polskich z okresu przedrozbiorowego oraz obcych (zaborczych). Są to akta władz, urzędów centralnych oraz prowincjonalnych a także archiwa rodzin i osób o szczególnym znaczeniu dla dziejów państwa polskiego. Akta pochodzą z terenów dawnej Rzeczypospolitej, Księstwa Warszawskiego po 1807 r., Królestwa Polskiego po 1815 r., zaboru pruskiego oraz części Galicji (zabór austriacki).

Zgromadzony w AGAD zasób jest daleki od futurologicznych zainteresowań Lema, jednak obok akt urzędowych oraz archiwaliów prywatnych znaczną jego cześć stanowią księgi metrykalne z terenów tzw. zabużańskich dla których AGAD jest miejscem przechowywania, dzięki czemu mogliśmy spróbować odtworzyć relacje rodzinne Lemów a także, korzystając z uprzejmości kolegów z Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie, zaprezentować akt urodzenia Stanisława Lema, który nie jest jeszcze dostępny w naszym zasobie, gdyż księgi metrykalne urodzeń według obowiązującego ustawodawstwa przekazywane są do archiwów państwowych po 100 lat od daty zamknięcia księgi.

Zapraszamy do obejrzenia przygotowanej prezentacji, mając nadzieję, że przybliży ona Państwu postać Lema w kontekście genealogicznym.

Kup wydanie “Niezwyciężonego” w serii Wydawnictwa Literackiego z okładkami, zaprojektowanymi przez Przemka Dębowskiego