Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-025

Wszelako każde zjawisko ujemne ma też swoje strony dodatnie. [“Cyberiada”]
However, there’s a good side to everything, including this. [“The Cyberiad”]
Всякое отрицательное явление имеет положительную сторону. [“Кибериада”]

Komentarze (1)

DE: Immerhin hat jede negative Erscheinung auch ihre positive Seite. [“Kyberiade”]

FI: Mutta kaikessa on aina hyvätkin puolensa ja niin myös tässä. [“Kyberias”]

Zostaw komentarz