Lem Year

Wielość kultur jest skutkiem natury świata. "Filozofia przypadku"


Nasza umiejętność przystosowania i powodowanej nim akceptacji wszystkiego jest jednym z naszych największych zagrożeń. "Głos Pana"

Pamiętnikarze posuwają jak najdalej szczerość wypowiedzi, kiedy sądzą, że to, co mogą wyjawić o sobie, jest niezmiernie ważne. "Głos Pana"


Głupstwo, rozmnożone, nie przestaje być głupstwem, potęguje się tylko jego śmieszność. "Bajki robotów"


Jedynym sposobem na technologię jest inna technologia. "Summa technologiae"

Przyszłość będzie odrzucała, niweczyła bardzo wiele z tego, co dziś mamy za bezcenne, nie do zastąpienia, nienaruszalne. "Wejście na orbitę"

Im bardziej próbujemy oddalać się myślą od dnia dzisiejszego, tym więcej przyszłych osiągnięć napawa nas odruchowym sprzeciwem, protestem, niepokojem, niechęcią. "Wejście na orbitę"

Zdrada staje się próżna, kiedy prawda obraca się w jedną z masek kłamstwa. "Pamiętnik znaleziony w wannie"


Zapewne, tajemnica jest lepszym wyjściem – lepszym od bzdury. W tajemnicy zmieścisz sobie, co chcesz – nadzieję. "Pamiętnik znaleziony w wannie"

Jeżeli mogę być bezwzględny dla innych, muszę być i dla siebie. "Powrót z gwiazd"