Lem Cytaty

Najważniejsze w mej biografii są zmagania intelektualne, a reszta ma raczej charakter anegdotyczny. (1983, Autobiografia, tł. z niem.)

Obdarzeni najwspanialszym poczuciem humoru to ci, których „występki ludzkości” doprowadziły do wściekłości i rozpaczy. Pod tym względem także się do nich zaliczam. (1983, Autobiografia, tł. z niem.)

Najważniejsze w mej biografii są zmagania intelektualne, a reszta ma raczej charakter anegdotyczny. (1983, Autobiografia, tł. z niem.)

Wybrałem fantastykę naukową ponieważ zajmuje się ludźmi jako gatunkiem (a raczej wszelkimi możliwymi gatunkami istot rozumnych, których przypadkiem szczególnym są ludzie). (1983, Autobiografia, tł. z niem.)

Przed Wszechwiednym, aby nie wyglądać biednym głupcem z nienasyconą ciekawością, skróciłbym wszystkie moje pytania do jednego: „Co ma sens a co jest nonsensem w wykładach wymyślonego przeze mnie Kolosa sztucznej inteligencji zwanego Golem XIV?”. (1983, Przedmowa później, tł. z niem.)

Gdyby nawet Pan Bóg dał mi specjalną licencję na walenie ludzi w mordę, to powiem panu, że nadmiernie bym z niej nie korzystał. (1982, Rozmowy z Lemem)

Gdybym miał naturę wierzącego, nie należałbym do żadnego wyznania. Sama instytucjonalizacja teodycei wydaje mi się pomysłem szalonym. (1982, Rozmowy z Lemem)

Solaris to atak na mitologię antropocentryczną, leżącą u podstaw programu współczesnej kosmogonii. (1982, Rozmowy z Lemem)

Muszę przyznać, że wysiłek, jaki włożyłem w napisanie Golem XIV, nie równał się wysiłkowi napisania żadnej innej książki. (1982, Rozmowy z Lemem)

Każdy ma swoje własne zamiłowania: piłka nożna, kopulacja, picie piwa z puszki. Mnie natomiast ogromną przyjemność sprawia dowiadywanie się różnych ponurych rzeczy z trudnych książek. (1982, Rozmowy z Lemem)