ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-119

Nie masz cnoty bez występku, urody bez ohydy, wieczności bez mogiły, czyli szczęścia bez biedy. [“Cyberiada”]
Нет добродетели без греха, красоты без уродства, вечности без могилы и счастья без несчастья. [“Кибериада”]

Komentarze (1)

DE: Könne keine Tugend ohne Laster geben, keine Schönheit ohne Scheußlichkeit, keinen Himmel ohne Hölle, kein Glück ohne Gram. [“Kyberiade”]

MK: Немаш доблест без отстапка, убавина без грозотија, вечност без могила, односно среќа без мизерија. [“Кибериjада”]

Zostaw komentarz