Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-164

Tak to już jest w życiu, z głupstw wynikają wielkie rzeczy, choć częściej bywa na odwrót. [“Wizja lokalna”]
Такова жизнь: из глупостей вырастают большие дела, хотя чаще бывает наоборот. [“Осмотр на месте”]

Komentarze (1)

DE: So ist das im Leben, aus Dummheiten gehen große Dinge hervor, wenngleich der umgekehrt Vorgang häufiger ist. [“Lokaltermin”]

EO: Tielas la vivo: el stultaĵoj kreskas grandaj aferoj, kvankam pli ofte okazas male. [“Surloka esploro”]

Zostaw komentarz