Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-176

Mąż stanu to człowiek u steru, który usiłuje patrzeć poza horyzont swojej kadencji politycznej. [“Rasa drapieżców”]
Государственный муж – это человек, который старается заглянуть за горизонт срока своих политических полномочий. [“Раса хищников”]

Zostaw komentarz