Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-215

Informacja bez fałszerstw jest niestety fikcją. [“Tajemnica chińskiego pokoju”]
Информация без фальсификаций, к сожалению, является фикцией. [“Тайна китайской комнаты”]

Zostaw komentarz