Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-264

Posiadam siłę wyobraźni i jestem niewolnikiem logiki; trudno mi wyobrazić sobie coś, co w żaden sposób nie jest powiązane z realnym światem. (1972, Coś w rodzaju credo, tł. z niem.)

Я обладаю силой воображения и являюсь рабом логики; мне трудно представить себе нечто такое, что никак не связано с реальной действительностью. (1972, Нечто вроде кредо, 1990)

Zostaw komentarz