Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-266

Zawsze jestem gotów w całości zrewidować swoje poglądy, spojrzenia, oceny, jeżeli tylko napotkam przekonujące dowody na rzecz przeciwnego punktu widzenia. Tylko że dotychczas nie mogłem takowych znaleźć. (1972, Coś w rodzaju credo, tł. z niem.)
Я всегда готов полностью пересмотреть свои суждения, оценки, если встречу убедительные доказательства противоположной точки зрения. Только до сих пор я их не смог отыскать. (1972, Нечто вроде кредо, 1990)

Zostaw komentarz