Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-274

Dostojewski jest może najbliższym mi duchowo pisarzem, chociaż jest to bliskość choroby, nieszczęścia, piekła, zmory i wreszcie widma mogiły, a nie jakaś inna. (List do M.Kandla, 24 marca 1972)
Достоевский, возможно, самый близкий мне по духу писатель, хотя это – близость болезни, несчастья, ада, кошмара и, наконец, призрака могилы, а не что-то иное.

Zostaw komentarz