Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-291

Przed Wszechwiednym, aby nie wyglądać biednym głupcem z nienasyconą ciekawością, skróciłbym wszystkie moje pytania do jednego: „Co ma sens a co jest nonsensem w wykładach wymyślonego przeze mnie Kolosa sztucznej inteligencji zwanego Golem XIV?”. (1983, Przedmowa później, tł. z niem.)
Чтобы, представ перед Всезнающим, всё же не казаться бедным глупцом со своим ненасытным любопытством, я бы сократил все мои вопросы до одного единственного: что имеет смысл, а что является бессмыслицей в речах выдуманного мной Колосса искусственного интеллекта, названного «Голем XIV»? (1983, Предисловие впоследствии, 2013)

Komentarze (1)

I dare say that Everything in GOLEM makes sens!! Including the impossibility of building androids or copying human Brain. Down with Antrlhropocentrism Ling live Quantum Computing!!

Zostaw komentarz