Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-321

Kultura opiera się na wartościach autonomicznych, czyli niedowodliwych;
zdeprecjonować tę ich niedowodliwość to tyle, co kulturę burzyć. [“Fantastyka i
futurologia”]
Культура зиждется на автономных, то есть недоказуемых ценностях: умалять их
недоказуемость – всё равно что уничтожать культуру. [“Фантастика и футурология”]

Zostaw komentarz