Fantastyka i futurologia

To, co futurologia może światu proponować realnie, jest niedostateczne, a to, co dostateczne, nie jest realne. "Fantastyka i futurologia"

I górskie szczyty nikną, kiedy je bezustannie hałdami śmieci się otacza. "Fantastyka i futurologia"

Przyszłość będzie najprawdopodobniej spoczywała pomiędzy skrajnościami piekieł technologicznie ziszczonych i rajów zbudowanych harmonijnie. "Fantastyka i futurologia"