Fantastyka i futurologia

Kultura opiera się na wartościach autonomicznych, czyli niedowodliwych;
zdeprecjonować tę ich niedowodliwość to tyle, co kulturę burzyć. "Fantastyka i
futurologia"

I górskie szczyty nikną, kiedy je bezustannie hałdami śmieci się otacza. "Fantastyka i
futurologia"

To, co futurologia może światu proponować realnie, jest niedostateczne, a to, co
dostateczne, nie jest realne. "Fantastyka i futurologia"

To, co futurologia może światu proponować realnie, jest niedostateczne, a to, co dostateczne, nie jest realne. "Fantastyka i futurologia"

I górskie szczyty nikną, kiedy je bezustannie hałdami śmieci się otacza. "Fantastyka i futurologia"

Przyszłość będzie najprawdopodobniej spoczywała pomiędzy skrajnościami piekieł technologicznie ziszczonych i rajów zbudowanych harmonijnie. "Fantastyka i futurologia"