Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-339

Nie ma granicy poezji, jest tylko granica talentów. Jeśli zjawi się ktoś wielki, poznacie go
po głosie. (1948, Zamilkły poeta)

Нет предела для поэзии, есть только предел талантов. Если появится кто-то великий,
вы узнаете его по голосу.

Zostaw komentarz