Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-343

Zło generują zarówno systemy złe, jak i systemy złych, i tylko w skutkach są oba te
rodzaje ze sobą zrównane. (1968, „Diabeł” i arcydzieło)
Зло порождает как злые системы, так и системы злых, но только по последствиям
обе эти системы равны друг к другу.

Zostaw komentarz