Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-359

Im bardziej próbujemy oddalać się myślą od dnia dzisiejszego, tym więcej przyszłych osiągnięć napawa nas odruchowym sprzeciwem, protestem, niepokojem, niechęcią. [“Wejście na orbitę”]
Чем больше мы пытаемся мысленно удалиться от сегодняшнего дня, тем больше будущих достижений наполняют нас инстинктивным сопротивлением, протестом, беспокойством, нежеланием. [“Выход на орбиту”]

Zostaw komentarz