Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-050

Nikt nie może dać więcej od tego, co stracił wszystko. [“Obłok Magellana”]
No one can give more than the one who lost everything. [“The Magellan Nebula”]
Больше всего может отдать другим тот, кто потерял всё. [“Магелланово облако”]

Komentarze (2)

CS: Nikdo nemůže dát víc než ten, kdo ztratil všechno. [“K Mrakům Magellanovým”]

LT: Niekas negali duoti daugiau už tą, kuris visko neteko. [“Magelano debesis”]

Lem stracił niemal wszystko w czasie wojny

Zostaw komentarz