oblok magellana

Ryzyko może być dowolnie wielkie, ale sam fakt jego istnienia zakłada możliwość sukcesu. "Obłok Magellana"

W człowieku jest wszystko: wielkość i słabość, miłość i okrucieństwo, to, co ograniczone, i to, co nie ma granic. "Obłok Magellana"

Świat staje się bezużyteczny, jeśli się go z nikim nie dzieli. "Obłok Magellana"

Człowiek tym staje się większy, im większe napotyka przeszkody. "Obłok Magellana"

Daj człowiekowi wszystko, czego pragnie, a zgnębisz go! "Obłok Magellana"

Nikt nie może dać więcej od tego, co stracił wszystko. "Obłok Magellana"

Nie ma rzeczy bogatszej w możliwości od próżni. "Obłok Magellana"