Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-090

W miejscach szanownych, jak kościół, lub w pobliżu szczególnie godnych osób chętnie myślałem o tym, co mi było zakazane. [“Głos Pana”]
In places of veneration, such as churches, or in the company of particularly worthy persons, I liked to think forbidden thoughts. [“His Master’s Voice”]
В местах почитаемых – особенно в церкви – или в присутствии наиболее почтенных людей я любил размышлять о запретном. [“Глас Господа”]

Komentarze (1)

DE: An weihevollen Orten, wie in der Kirche oder in der Nähe besonders würdiger Personen, dachte ich mit Vorliebe an Dinge, die mir verboten waren. [“Die Stimme des Herrn”]

SL: Na spoštovanih krajih, kot na primer v cerkvi, ali v bližini še posebej častitljivih ljudi sem kaj rad razmišljal o prepovedanem. [“Gospodov glas”]

Zostaw komentarz