głos pana


Nasza umiejętność przystosowania i powodowanej nim akceptacji wszystkiego jest jednym z naszych największych zagrożeń. "Głos Pana"

Pamiętnikarze posuwają jak najdalej szczerość wypowiedzi, kiedy sądzą, że to, co mogą wyjawić o sobie, jest niezmiernie ważne. "Głos Pana"

Ewolucja... Jest ona, jako konstruktor, oportunistą, a nie – perfekcjonistą. ["Głos Pana"]

Język tak samo jest mądrzejszy od umysłu każdego z nas, jak mądrzejsze jest od rozeznania każdej jednostki jej ciało, samowiednie wszechstronne w nurcie życiowego procesu. "Głos Pana"

Specjalista to barbarzyńca, którego ignorancja nie jest wszechstronna. "Głos Pana"

Ewolucja... Jest ona, jako konstruktor, oportunistą, a nie – perfekcjonistą. "Głos Pana"

Intronizacja rozumu jako władcy jest równoznaczna z oddaniem się w opiekę obłędowi logiczności. "Głos Pana"


Wiedza jest nieodwracalna, nie może cofnąć się w mrok słodkiej ignorancji. "Głos Pana"

Nie doceniamy tego, jakie mnóstwo naciągaczy i pomyleńców zaludniło obszary stanowiące przejście pomiędzy nauką współczesną a szpitalami psychiatrycznymi. "Głos Pana"

W miejscach szanownych, jak kościół, lub w pobliżu szczególnie godnych osób chętnie myślałem o tym, co mi było zakazane. "Głos Pana"