ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-127

Nie ma niczego, co dorównywałoby skazaniu na samotną wieczność. [“Ze wspomnień Ijona Tichego”]
Нельзя представить себе ничего худшего, чем приговор к вечному одиночеству. [“Из воспоминаний Ийона Тихого”]

Komentarze (1)

DE: Nichts gibt, was einer Verurteilung zu einsamer Ewigkeit gleichkäme. [“Aus den Memoiren des Ijon Tichy”]

Zostaw komentarz