dzienniki gwiazdowe

Nie można rozmawiać z ludźmi, którzy nie dają do siebie dostępu oczywistościom. "Ze wspomnień Ijona Tichego"

Nie ma niesprawiedliwości tam, gdzie jest prawo głoszące wolność najwyższą. "Dzienniki gwiazdowe"

Rozum jest po to, by mieć czym pojąć, że należy się go jak najszybciej pozbyć, bo on to jest sprawcą wszystkich historycznych klęsk.  "Dzienniki gwiazdowe"

Byt na błędzie stoi, albowiem błąd się błędem odciska, błędem obraca, błąd tworzy, aż losowość zamienia się w Los Świata. "Ze wspomnień Ijona Tichego"

Śmierć jest sprawą żywych – jest utratą kogoś bliskiego. "Dzienniki gwiazdowe"

Śmierć jest sprawą żywych – jest utratą kogoś bliskiego. "Dzienniki gwiazdowe"

Nie uważamy Boga za producenta oczekującego aprobaty ze strony produktu. "Dzienniki gwiazdowe"