Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-137

Seks jest ogniskiem, w którym Rozum konfliktuje ze Szczęściem, ponieważ w seksie nie ma nic rozumnego, a w Rozumie nic seksualnego. [“Cyberiada”]
Секс – это костёр, в котором разум конфликтует со счастьем, потому что в сексе нет ничего разумного, а в разуме ничего сексуального. [“Кибериада”]

Komentarze (2)

DE: Der Sex eine Quelle ewiger Konflikte zwischen der Vernunft und dem Glück, denn der Sex hat nichts Vernünftiges an sich und die Vernunft nichts Sexuelles. [“Kyberiade”]

MK: Сексот е жариште во коешто Разумот е во конфликт со Среќата, бидејќи во сексот нема ништо разумно, а во Разумот ништо сексуално. [“Кибериjада”]

Zostaw komentarz