Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-138

Artystą nie jest bowiem ten, kto swoiście przeżywa świat i wyraża go jak umie, lecz ten, kto jednocześnie to swoje widzenie narzuca innym. [“Summa technologiae”]
Художник – это не тот, кто особым образом воспринимает мир и выражает его как умеет, а тот, кто навязывает своё видение другим. [“Сумма технологии”]

Zostaw komentarz