Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-247

Rozum jest po to, by mieć czym pojąć, że należy się go jak najszybciej pozbyć, bo on to jest sprawcą wszystkich historycznych klęsk. [“Dzienniki gwiazdowe”]
Разум дан как раз для того, чтобы было чем понять, что нужно от него поскорее избавиться, ведь именно он – виновник всех исторических бедствий. [“Звёздные дневники”]

Zostaw komentarz