Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-250

Nie ma niesprawiedliwości tam, gdzie jest prawo głoszące wolność najwyższą. [“Dzienniki gwiazdowe”]

Нет несправедливости там, где закон утверждает величайшую из возможных свобод. [“Звёздные дневники”]

Zostaw komentarz