Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-285

Uważam się za pisarza realistycznego, bo zajmuję się sprawami realnymi. Nie interesują mnie problemy takich własności świata, których on nie posiada. (1982, Rozmowy z Lemem)
Я считаю себя реалистическим писателем, так как занимаюсь реальными делами. Меня не интересуют проблемы, связанные с такими свойствами, которыми мир не обладает. (1982, Так говорил… Лем, 2006)

Komentarze (1)

That’s they Lems superiority over Phil Dick

Zostaw komentarz