1982 Rozmowy z Lemem

Gdyby nawet Pan Bóg dał mi specjalną licencję na walenie ludzi w mordę, to powiem panu, że nadmiernie bym z niej nie korzystał. (1982, Rozmowy z Lemem)

Gdybym miał naturę wierzącego, nie należałbym do żadnego wyznania. Sama instytucjonalizacja teodycei wydaje mi się pomysłem szalonym. (1982, Rozmowy z Lemem)

Solaris to atak na mitologię antropocentryczną, leżącą u podstaw programu współczesnej kosmogonii. (1982, Rozmowy z Lemem)

Muszę przyznać, że wysiłek, jaki włożyłem w napisanie Golem XIV, nie równał się wysiłkowi napisania żadnej innej książki. (1982, Rozmowy z Lemem)

Każdy ma swoje własne zamiłowania: piłka nożna, kopulacja, picie piwa z puszki. Mnie natomiast ogromną przyjemność sprawia dowiadywanie się różnych ponurych rzeczy z trudnych książek. (1982, Rozmowy z Lemem)

Uważam się za pisarza realistycznego, bo zajmuję się sprawami realnymi. Nie interesują mnie problemy takich własności świata, których on nie posiada. (1982, Rozmowy z Lemem)