Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-345

Kogo traci ten, kto umiera? Siebie? Nie, bo umarły to nie istniejący, a ten, kto nie istnieje, nie może niczego utracić. [“Dzienniki gwiazdowe”]
Кого теряет тот, кто умирает? Себя? Нет, ибо умерший – это не существующий, а тот, кого нет, не может ничего утратить. [“Звёздные дневники”]

Zostaw komentarz