Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-032

Oceny moralne czynów zależą przede wszystkim od ich nieodwracalności. [“Summa technologiae”]
The moral judgments of acts depend first of all on their irreversibility. [“Summa technologiae”]
Моральные оценки поступков зависят прежде всего от их необратимости. [“Сумма технологии”]

Komentarze (2)

DE: Die moralische Beurteilung von Handlungen beruht vor allen auf ihrer Unumkehrbarkeit. [“Summa technologiae”]

SR: Moralne ocene postupaka zavise, pre svega, od njihove nepovratnosti. [“Summa technologiae”]

W Kongresie Futurologicznym jest nawet o relatywizacji morderstw w dobie wskrzeszania umarłych i specjalne testamenty tych którzy nie życzą sobie być wskrzeszani.
To kultura chrześcijańska zrodziła

Zostaw komentarz