summa technologiae


Jedynym sposobem na technologię jest inna technologia. "Summa technologiae"

Nie można równocześnie dokonywać odkryć i wymawiać się od ponoszenia odpowiedzialności za ich konsekwencje. "Summa technologiae"

Człowiekowi najbardziej zależy na tym, co nie jest dlań dostępne. "Summa technologiae"

Żadna religia nie może nic uczynić dla ludzkości, ponieważ nie jest wiedzą empiryczną. "Summa technologiae"

Udowodnić wiarę to znaczy zniszczyć ją. "Summa technologiae"

Cywilizacja nie działa tak, jak chce, ale tak, jak musi działać. "Summa technologiae"

Systemy empiryczne bowiem tracą aktualność, matematyczne nie tracą jej nigdy. Ich pustka jest ich nieśmiertelnością. "Summa technologiae"

Artystą nie jest bowiem ten, kto swoiście przeżywa świat i wyraża go jak umie, lecz ten, kto jednocześnie to swoje widzenie narzuca innym. "Summa technologiae"