Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-040

Wiedza oznacza oczekiwanie określonego wypadku po zajściu pewnych innych wypadków. [“Summa technologiae”]
Knowledge means expecting a particular event to occur after some other specific events have occurred. [“Summa technologiae”]
Знание – это ожидание определённого события после того, как произошли некоторые другие события. [“Сумма технологии”]

Komentarze (1)

DE: Wissen bedeutet, daß wir, nachdem gewisse andere Ereignisse eingetreten sind, ein bestimmtes Ereignis erwarten. [“Summa technologiae”]

SR: Znanje označava očekivanje odrcđcnog slučaja poslc pojave nekih drugih slučajeva. [“Summa technologiae”]

Zostaw komentarz