Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-207

Z matematyki można też konstruować światy pozakosmiczne, bez względu na to, czy istnieją. [“Fiasko”]
Из математики можно конструировать внекосмические миры независимо от того, существуют ли они. [“Фиаско”]

Zostaw komentarz