Fiasko

Środki mogą tak łatwo przesłonić cel i same stać się celem. "Fiasko"

Kto Kosmos poznaje, ten w Kosmosie ginie. "Fiasko"

Z matematyki można też konstruować światy pozakosmiczne, bez względu na to, czy istnieją. "Fiasko"

Cóż to jest – ostateczna prawda? To koniec drogi, gdzie nie ma już ani dalszych tajemnic, ani dalszej nadziei. Gdzie o nic nie można już pytać, skoro padły wszystkie odpowiedzi. Nie ma takiego miejsca. "Fiasko"

Kosmos to labirynt zbudowany z labiryntów. "Fiasko"