pokoj na ziemi

Środki mogą tak łatwo przesłonić cel i same stać się celem. "Fiasko"

Kto Kosmos poznaje, ten w Kosmosie ginie. "Fiasko"

Dzieckiem być to tyle, co być skazanym na codzienne uwięzienie w celi tortur psychicznych, przezwanych nauczaniem. "Pokój na Ziemi"

Z matematyki można też konstruować światy pozakosmiczne, bez względu na to, czy istnieją. "Fiasko"

Kto ma wszystko, nie jest już w stanie marzyć o niczym. "Pokój na Ziemi"

Cóż to jest – ostateczna prawda? To koniec drogi, gdzie nie ma już ani dalszych tajemnic, ani dalszej nadziei. Gdzie o nic nie można już pytać, skoro padły wszystkie odpowiedzi. Nie ma takiego miejsca. "Fiasko"

Nie ma dobrej odpowiedzi na źle postawione pytanie. "Pokój na Ziemi"

Kosmos to labirynt zbudowany z labiryntów. "Fiasko"

Ilość dostępnych marzeń jest odwrotnie proporcjonalna do ilości posiadanych środków płatniczych. "Pokój na Ziemi"

Gdyby ludzie od jaskiniowej epoki robili tylko to, co wyglądało na możliwe, do dzisiaj siedzieliby w jaskiniach. "Fiasko"