Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-244

Byt na błędzie stoi, albowiem błąd się błędem odciska, błędem obraca, błąd tworzy, aż losowość zamienia się w Los Świata. [“Ze wspomnień Ijona Tichego”]
Бытие на ошибке основано, ошибку ошибкой исправляет, ошибкой возвращается, ошибками творит так, что случайность становится судьбой Мира. [“Из воспоминаний Ийона Тихого”]

Zostaw komentarz