Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-243

Żadna religia nie może nic uczynić dla ludzkości, ponieważ nie jest wiedzą empiryczną. [“Summa technologiae”]

Ни одна религия не может ничего сделать для человечества, потому что она не является опытным знанием. [“Сумма технологии”]

Zostaw komentarz