Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-287

Muszę przyznać, że wysiłek, jaki włożyłem w napisanie Golem XIV, nie równał się wysiłkowi napisania żadnej innej książki. (1982, Rozmowy z Lemem)
Должен признаться, что усилия, которые я вложил в написание этой книги – «Голем XIV», не сравнятся с усилиями по написанию никакой другой. (1982, Так говорил… Лем, 2006)

Komentarze (1)

My favorite book along with “Lymphater Formula”

Zostaw komentarz