Scroll Top
ul. Narvik 66, 30-437 Kraków, Polska

Dzień-288

Solaris to atak na mitologię antropocentryczną, leżącą u podstaw programu współczesnej kosmogonii. (1982, Rozmowy z Lemem)

«Солярис» – это атака на антропоцентрическую мифологию, лежащую в основе программы современной космогонии. (1982, Так говорил… Лем, 2006)

Komentarze (1)

Zostaw komentarz